Projektideèr

Gemensamma policys, avtal och utbildningar.

Gemensamt utdrag ur belastningsregistret, Samsyn fortsatt Tibro dialog, öka samarbetet skola-idrott-rekreation-folkhälsa=bättre skolhälsa. Knyta ihop Tibro idrotter med den kompetens som finns i de olika idrotterna, samordna grundläggande ledarutbildning. försäsongsträning över föreningsgränserna, idrotten behöver visa upp sig och sitt utbud i lägre åldrar, strukturera rekryteringen till idrotten, höja statusen på idrotten.

 Projektledare: Tibro Föreningspool

Projektgruppen:  Malin Lilja Tibro HK, Kristian Lagerström HP Tibro

 

Inköp och Försäljning av mat, kiosk utrustning och kläder.

Högre volymer sänkta inköps priser, fördelningssystem på kioskvaror, avrop från ett och samma ställe, hållbarhet, unvika att något slängs

Viss diff i försäljningen tillbaka til TFP, underlag från föreningar måste in, enklare hantering för enskild i klubben.

Utmaning: Tungt system att handleda, eventuellt styrd till enskild firma via kontrakt.

Projektledare: Tibro Föreningspool

Projektgruppen:  Erik Torin Tibro AIK, Susanne Ekman Thillander Tibro MK      Per-Olof Qvick Tibro MK

 

Personalpool för arbetssökande, nyanlända och lönebidragsanställningar

Låg kostnad att anställa, kostnadseffektivt för de klubbar som är med i poolen, större cuper, fler föreningar delar på en tjänst, förstärka föreningspoolens kansli, föreningspoolen sköter all administration kring anställningarna vilket underlättar för föreningarna att anställa,nära samarbete med AF

Utmaning: Tungt att handleda, svårt att hitta rätt anställd, personalomsättning.

 Projektledare:  Tibro Föreningspool

Projektgruppen: Thomas Jonsson Tibro IK Bengt Palmer Sisu, Kenneth Påhlsson HP Tibro, Per-Olof Qvick Tibro MK

 

 

Gemensam organisation för funktionärer

Stolthet i volontärskapet, inget livslångt åtagande med ett tydligt start och stopp, gemensama kläder. Hur skapas förutsättningar för det civila meritvärdet, utbildning i CV, kläder och mat under arrangemanget, ekonomisk hantering, administrations uthållighet, första arrangemanget blir ett incitament. Ansvar vs ålder/kompetens.

Projektledare: Tibro Föreningspool

Projektgrupp: Henrik Beckfriis Tibro IK

Bidrag och finansiering

Synergieffekter, större projekt, få en struktur och arbetssätt, lobby mot kommun och näringsliv, underlätta för föreningar genom ökade intäkter vid en särskild investering.

Intern konkurens, mycket att sätta sig in i.

Projketledare: Tibro Föreningspool

Projketgrupp:

Nya partners för samverkan, kommun, näringsliv, föreningar

Många medlemar ger stark röst åt föreningarna

TFP kan sälja in #vi är Tibro

Projketledare: Tibro Föreningspool

Projektgrupp: