När Irene Johansson på Kultur och Fritid valde att gå i pension i slutet av januari så var det inte självklart vem eller vilken organisation som skulle administrera Rankåspromenaden 2019.

Peter Doverholt, chef på Kultur och fritid ställde då frågan till Tibro Föreningspool om att administrera Rankåspromenaden 2019. Givetvis är det ett uppdrag för oss helt i pilens riktning och ett sätt att få vara med och utveckla en gammal trevlig tradition som Rankåspromenden.

I närtid går ut det ut information till berörda föreningar som medverkar med promenader under 2019.