Aktiv fritid!

Aktiv fritid!

I somras så visade en delrapport från Folkhälsomyndigheten att den psykiska ohälsan gått ner i åldrarna. Bland 11-åriga flickor är det nu cirka 40% som känt oro, nedstämdhet eller stress, bland pojkar cirka 30%. Gisela Nyberg, forskare i barns fysiska aktivitet och...