I somras så visade en delrapport från Folkhälsomyndigheten att den psykiska ohälsan gått ner i åldrarna. Bland 11-åriga flickor är det nu cirka 40% som känt oro, nedstämdhet eller stress, bland pojkar cirka 30%.

Gisela Nyberg, forskare i barns fysiska aktivitet och hälsa vid Karolinska institutet Gymnastik- idrottshögskolan är övertygad om att det finns en koppling mellan fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa bland unga.

-Fysisk aktivitet är ju jätteviktig för att motverka den den psykiska ohälsan. Jag tror att det finns en koppling till skärmtid och att barn och ungdomar sover för lite, säger Gisela. Artikeln är från SLA 2019-01-24

I Tibro Folkhälsoplan 2020 nämner man bland annat att “stimulera till daglig fysisk aktivitet, genom att bland annat ge möjlighet till 30 minuter friskvård per dag för barn och elever”

Vad innebär det i praktiken?

Det krävs en gemensam strategi för att vända den negativa trenden. Både i våra skolor, på vår fritid och i föreningsverksamheten.

https://www.tibro.se/globalassets/b.-dokumentkatalog-for-tibro.se/01.-kommun-och-politik/rad-och-kommitteer/folkhalsoradets-protokoll-och-styrdokument/planer/tibro-folkhalsa-2020-folkhalsoplan-.pdf