Samarbete är bra
Läs mer Kontakt

Starten har gått för den moderna föreningen.

Hänger ni med?

Samarbete

Genom att samarbeta mellan föreningar så är vi övertygade om att det är den rätta vägen att utveckla föreningslivet. Föreningspoolen är en gemensam effektiv och utvecklande arbetsplats som skapar mer föreningsnytta.

Kansli

Föreningspoolen tar ett stort socialt ansvar genom att skapa förutsättningar för att de anställda ska kunna möta nya utmaningar inom eller utanför organsiationen. Med ett gemensamt modernt kansli så kan vi överbrygga våra verksamheter och kunskaper mellan föreningarna. 

Projektledning

Behovet av att få stöttning vid egna evenemang eller arrangemang i form av projektledning är en del i föreningspoolens uppdrag. Vi håller även ihop de projekt som föreslås kunna vara en del av föreningspoolen fortsatta arbete.   

T

Utveckling

Runt om i Sverige finns det föreningsråd och föreningspooler som är verksamma. De jobbar på lite olika sätt och genom att analysera vad de gör och vad vi kan ta lärdom av i Tibro ska vi hitta ett arbetssätt som passar oss bäst.

 

Samarbete är bra

Kolla in den här videon

Bli medlem i Tibro Föreningspool så skapar vi något unikt tillsammans. 

Hänger ni med?

Våra medlemmar

Stolta medlemmar av Tibro Föreningspool som ska bli fler framöver.

 

Tibro Föreningspool finansieras med ett stöd från Jordbruksverket via Leader Östra Skaraborg och har blivit beviljade stöd enligt följande:

EVENEMANGS-KOORDINATOR TILL TIBRO FÖRENINGSPOOL

Om projektet

Projektet syftar till att testa om en professionalisering av evenemangskoordination kan öka nettovinsten av föreningarnas evenemang i Tibro. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk och social utveckling av föreningarnas finansiering och rekrytering av ideella arbetskrafter. Samt att öka besöksnäringen via evenemang inom kultur och idrott.